Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố mở rộng lần thứ 16, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

01/12/2022 15:27

Sáng ngày 1/12, Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng Đảng bộ Thành phố mở rộng lần thứ 16, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe và cho ý kiến một số nội dung công việc. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Thông qua dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022. Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thông qua Dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ thành ủy năm 2023. Thông qua Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023. Cho ý kiến về dự thảo chương trình thanh tra của thành phố năm 2023. Cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố năm 2023. Nghe báo cáo công tác tư tưởng công tác dân vận, công tác tổ chức cán bộ và kiểm và công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với bản dự thảo, Báo cáo. Đồng thời phát biểu đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 và  thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ đảng viên CCVC, lực lượng vũ trang, tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay cùng với Thành phố hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH và các khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở đó là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để có những giải pháp phát huy mặt tích cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ. Chủ động thường xuyên, quyết liệt rà soát, phát hiện những vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật; kịp thời tháo gỡ nếu thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để khơi thông "điểm nghẽn"; tích cực phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố với các sở, ban, ngành cấp Tỉnh trên mọi lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn nhất là trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Nhấn mạnh các giải pháp trong năm 2023, đồng chí đề nghị: tiếp tục giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực; quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ và thống nhất chủ đề công tác năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân; hoàn thành các quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chiến lược”. Tiếp tục phương châm chỉ đạo “Quyết tâm - Quyết liệt - Sáng tạo - Hiệu quả”, phương châm làm việc “Rõ người - Rõ việc - Thực chất - Hiệu quả”, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ của năm 2023 cụ thể:  Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược:  Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; cải cách toàn diện giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người Cẩm Phả trở thành điển hình văn hóa, con người Quảng Ninh; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững địa bàn ổn định để phát triển nhanh, mạnh, bền vững…

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1600
Đã truy cập: 9700246