Giao ban Thường kỳ Công tác Tiếp nhận, Giải quyết Thủ tục Hành chính

28/12/2022 20:45

    Chiều 28/12/2022 đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao ban thường kỳ công tác Tiếp nhận, giải quyết Thủ tục Hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2023 .

 Quang cảnh hội nghị Giao ban

Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết công việc, giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân, nhất là đầu năm 2022 nhu cầu giải quyết TTHC của lĩnh vực đất đai tăng rất cao. Song cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công vẫn duy trì hiệu quả hoạt động, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. 100% TTHC được cập nhật, niêm yết công khai đúng quy định; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công mức trực tuyến tăng cao so với năm 2021; Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,99% (có 2 hồ sơ quá hạn đã được giải quyết); 100% người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC... 

 Đồn chí Trần Quốc Dân - Giám đốc TTHCC TP báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Văn Kính - Phó chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận và biểu dương cố gắng, nỗ lực của trung tâm HCC và bộ phận một cửa tại các phường, xã trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời nhấn mạnh: Trung tâm HCC thành phố và bộ phận một cửa các phường xã cần bám sát các chỉ tiêu, giải pháp trong năm 2023 và các quy định của Nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng pháp luật.  Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và  đội ngũ CBCCVC thực thi công vụ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, dám chịu trách nhiệm và chủ động  giải quyết các TTHC thực hiện nghiêm theo quy trình ISO. Để đảm bảo hiệu quả công việc ở mức cao nhất, thành phố sẽ gắn sự động viên, biểu dương, khích lệ với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ …

Duy Tâm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1902
Đã truy cập: 10380123