Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/03/2023 10:16

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Chương trình kỳ họp

4. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Tờ trình, Báo cáo của UBND Thành phố

(1) Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023 tại Nghị quyết số 116/NQHĐND ngày 17/12/2022 của HĐND Thành phố;

(2) Tờ trình về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối tiếp từ Cầu Tràn, Bến Ván, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả;

(3) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố;

(4) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021-2025;

(5) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách và phương án xử lý hụt thu phần ngân sách địa phương năm 2022;

(6) Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố;

(7) Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026;

(8) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố

(1) Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng các Ban HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(2) Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

(3) Tờ trình về việc về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Trưởng các Ban HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Báo cáo thẩm tra

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023 tại Nghị quyết số 116/NQHĐND ngày 17/12/2022 của HĐND Thành phố;

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối tiếp từ Cầu Tràn, Bến Ván, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả;

(3) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố;

(4) Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021-2025;

(5) Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

3. Nghị quyết ban hành

(1) Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023 tại Nghị quyết số 116/NQHĐND ngày 17/12/2022 của HĐND Thành phố;

(2) Nghị quyết về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối tiếp từ Cầu Tràn, Bến Ván, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả;

(3) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố;

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021-2025;

(5) Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố;

(6) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng các Ban của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(7) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

(8) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng các Ban của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(10) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên UBND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4637
Đã truy cập: 9703283