Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023

13/03/2023 11:52

Sáng ngày 13/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023. Đến dự  có đồng chí Trương Thành Công - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Trương Thành Công - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố khẳng định: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, kiên định mục tiêu lý tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đề nghị các đồng chí học viên cần tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế lớp học để đạt kết quả cao trong học tập.

Lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023” có 93 học viên đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Lớp học diễn ra từ ngày 13/3 đến hết ngày 21/3/2023.

Đồng chí Trương Thành Công, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phương Thảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3479
Đã truy cập: 9184214