Đoàn giám sát Thành ủy Cẩm Phả làm việc với Đảng bộ phường Cửa Ông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc.

15/03/2023 06:50

Sáng ngày 14/3, Đoàn giám sát của Thành ủy Cẩm Phả làm việc với Đảng bộ phường Cửa Ông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự quyết tâm cao, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hàng năm, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các Kế hoạch, Nghị quyết, Chương trình hành động. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá”; Các Quy định của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phường phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên BTV-BCH Đảng bộ phường. Trong nửa nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp mới 24 đảng viên. Kịp thời rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy và luân chuyển cán bộ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hằng năm, Đảng uỷ, HĐND phường đều ban hành Nghị quyết phấn đấu tổng thu tăng 10% trở lên so với kế hoạch thành phố giao, trong đó từng chỉ tiêu thu đều đạt 100% trở lên. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng thực thi chính sách, pháp luật và tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính được quan tâm chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo.

Lãnh đạo phường phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Các thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đánh giá cao công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ phường; Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch, Chương trình hành động của phường đã phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện; Nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao. Đồng thời, đề nghị các đồng chí thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên trong tổ giám sát để hoàn thiện, bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thành phố cũng như Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên đã ban hành, các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, xây dựng và ban hành chương trình làm việc toàn khóa đảm bảo phù hợp.

Phương Thảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12846
Đã truy cập: 9179581