TP Cẩm Phả: Hoàn thành kỳ kiểm tra, sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Đảng, đoàn thể Thành phố

17/03/2023 13:36

 Ngày 11/3/2023, tại trường THCS Trọng điểm, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thành phố đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch theo quy định đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Đảng, đoàn thể thành phố.

 

Quang cảnh khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch

Các thí sinh được sát hạch qua 03 bài kiểm tra, gồm: Kiểm tra viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; Kiểm tra trắc nghiệm kiến thức chung và kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin trên máy tính.

Kết quả: Xếp loại Giỏi là 10 công chức, đạt tỷ lệ 71,4%;  Xếp loại Khá là 03 công chức, đạt tỷ lệ 21,4% và xếp loại Trung bình là 01 công chức, chiếm tỷ lệ 7,2%.

Thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch đã tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Kết quả kỳ kiểm tra, sát hạch là cơ sở để xem xét đánh giá, phân loại chất lượng công chức thuộc khối Đảng, đoàn thể Thành phố. Đồng thời là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm công chức và là cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ công chức theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bạch Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 673
Đã truy cập: 10969211