Thông tin tiến độ thực hiện di dời lồng bè, phao xốp lấn chiếm luồng, lạch nuôi trồng thủy sản trái phép gây ô nhiễm môi trường trên biển ( Bản tin số 3 ngày 23/3/2023)

23/03/2023 20:51

Ngày 23/3/2023 các lực lượng chức năng của thành phố và các phường đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp yêu cầu các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn thực hiện tháo dỡ, di dời các bè mảng, dây hầu nuôi trồng trái phép trên biển cụ thể như sau: Tính đến ngày 23/3/2023 đã tháo dỡ, di dời tổng số 1472 dây phao và 969 mảng tre (tăng 263 dây phao và 1 mảng tre so với ngày 22/3).

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác di dời lồng bè, phao xốp lấn chiếm luồng, lạch nuôi trồng thủy sản trái phép gây ô nhiễm môi trường trên biển

 Đối với phường Quang Hanh:

Tổng số 18 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại có 14 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời (Trong đó: 09 hộ đã thực hiện xong 100%, 05 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm, 4 hộ chưa thực hiện tháo dỡ) với tổng số 113 dây phao và 239 mảng tre (tăng 18 dây hàu và 01 mảng tre so với ngày 22/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 05 hộ gồm:

 1. 1.Bùi Huy Phương, địa chỉ Khu 8, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 50/50 dây hàu và chưa tháo dỡ 80 mảng tre.
 2. 2.Đỗ Văn Xuân, Tổ 65, khu 8, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, đã tháo dỡ 18/28 dây hàu, 30/70 mảng tre.
 3. 3.Nguyễn Văn Mạnh, Tổ 2, khu Đập nước 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 10/10 dây hàu, 06/10 mảng tre.
 4. 4.Tạ Tiến Đức, Tổ 4, Khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã chưa dỡ 120/120 dây hàu, 177/200 mảng tre.
 5. 5.Nguyễn Văn Toàn, Tổ 6, Tân Lập 3, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã dỡ 25/35 mảng tre.
 6. 6.Đinh Văn Lùn, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, chưa tháo dỡ 8/20 dây hàu và còn lại 36 mảng tre.

+ Số hộ chưa thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm có 04 hộ gồm:

 1. 1.Nguyễn Văn Thắng, Tổ 4, khu 8b, Quang Hanh, Cẩm Phả chưa tháo dỡ 10 mảng tre.
 2. 2.Phạm Văn Thách, Tổ 3, khu 6C, Cẩm Trung, Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 36 mảng tre.
 3. 3.Đinh Văn Lùn, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, chưa tháo dỡ 20 dây hàu và 36 mảng tre.
 4. 4.Bùi Đình Lanh, Khu Thống nhất 2, Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh, chưa tháo dỡ 100 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Thạch

Tổng số 23 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 21 hộ đã tháo dỡ, di dời (Trong đó: 04 hộ đã thực hiện xong 100%, 17 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm, 02 hộ chưa thực hiện tháo dỡ, di dời) với tổng số 346 dây phao và 383 mảng tre (tăng 31 dây phao so với ngày 22.3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 17 hộ gồm:

 1. 1.Nguyễn Văn Ba, Tổ 3, khu 1B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tháo dỡ, di dời 260/300 dây hàu.
 2. 2.Nguyễn Văn Lợi, Khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã tháo dỡ 12/41 dây hàu.
 3. 3.Nguyễn Huy Bình, Tổ 7, khu 1A, phường Quang Hanh, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 4/7 dây hàu.
 4. 4.Lương Văn Cộng, Tổ 3, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, đã tháo dỡ 3/7 dây hàu.
 5. 5.Trần Văn Phước, Tổ 5, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 7/10 dây hàu, 2/10 mảng tre.
 6. 6.Phạm Văn Huy, Tổ 4, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, đã tháo dỡ 5/35 dây hàu.
 7. 7.Hoàng Thị Khuyên, Tổ 2, khu 6A,phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 5/15 mảng tre.
 8. 8.Đặng Văn Vinh, Tổ 7, Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 0/120 dây hàu và 24/50 mảng tre.
 9. 9.Vũ Thế Linh, Tổ 2, khu 10, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 20/73 dây hàu và 40/155 mảng tre.
 10. 10.Trần Quốc Vương, Tổ 5, khu 3, Cẩm Thành, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 42/154 dây hàu.
 11. 11.Vũ Thị Minh Khóa, Tổ 3, khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 10 dây hàu và 10/20 mảng tre.
 12. 12.Trần Văn Hạnh, Khu 7, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 35/63 dây hàu.
 13. 13.Tạ Tiến Đức, tổ 4, khu 6B, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 100/200 dây hàu.
 14. 14.Nguyễn Văn Phước, Khu 6, Nam Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 8/35 dây hàu.
 15. 15.Đồng Thị Loan, Tổ 6, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 3/10 dây hàu
 16. 16.Hà Văn Cẩm, Thôn 3, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh số công trình vi phạm chưa tháo dỡ 5/20 dây hàu và 100 mảng tre.
 17. 17.Đinh Hữu Sơn, Thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tháo dỡ 3/68 dây.

+ Số hộ chưa thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm có 02 hộ gồm:

 1. Bùi Hữu Khải, Tổ 3, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 20 dây hàu.
 2. Trần Văn Hồi, Thôn 8, Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh, chưa tháo dỡ 20 dây hàu.

 Đối với phường Cẩm Thủy

Tổng số 12 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 12 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời (Trong đó: 08 hộ đã thực hiện xong 100%, 4 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần) với tổng số 256 dây phao và 114 mảng tre (tăng 6 dây hàu so với ngày 22/3) .

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 04 hộ gồm:

 1. Nguyễn Văn Tuân, Tổ 5, khu 2B, phường Cẩm Trung, đã tháo dỡ 10/140 dây hàu.
 2. Chu Văn Chiến, Tổ 6, khu 6a, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 36/81 dây hàu.
 3. Phạm Ngọc Hà, Tổ 2, Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 21/45 dây hàu.
 4. Trận Văn Hạnh, Khu 7, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 22/57 dây hàu.

 Đối với phường Cẩm Trung

Tổng số có 07 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 07 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời, trong đó: 02 hộ di dời xong 100%, 05 hộ di dời một phần công trình vi phạm với tổng số 470 dây phao (tăng 100 dây so với ngày 22/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 05 hộ yêu cầu tiếp tục thực hiện tháo dỡ gồm:

 1. 1.Nguyễn Ánh Ngọc, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 136/216 dây hàu.
 2. 2.Nguyễn Văn Lợi, khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, đã tháo dỡ 90/160 dây hàu.
 3. 3.Đỗ Văn Tuân, tổ 5, khu 6, phường Cẩm Thành, đã tháo dỡ 30/50 dây hàu.
 4. 4.Trần Quốc Vương, tổ 5, khu 3, phường Cẩm Thành, đã tháo dỡ 21/41 dây hàu.
 5. 5.Tạ Tiến Đức, tổ 4, khu 6B, phường Cẩm Trung, đã tháo dỡ 112/153 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Thành

Tổng số 09 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 08 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm (Trong đó: 06 hộ đã thực hiện xong 100%, 02 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm, 01 chưa thực hiện tháo dỡ) với tổng số 208 dây phao và 138 mảng tre (tăng 72 dây hàu so với ngày 22/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 03 hộ gồm:

 1. 1.Nguyễn Hoàng Giang, Tổ 3, khu 2A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 44/164 dây hàu.
 2. 2.Vũ Văn Cường, Tổ 6, Tân Lập 3, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 24/215 dây hàu.
 3. 3.Tạ Tiến Đức, Tổ 4, khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 37/117 dây hàu.

 Đối với phường Cẩm Bình

 Tổng số có 07 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 07 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm (Trong đó: 4 hộ đã thực hiện xong 100%, 03 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm) với tổng số 58 dây phao và 95 mảng tre (tăng 02 dây so với ngày 22.3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 03 hộ gồm:

 1. 1.Vũ Văn Hoàn, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 18/28 dây hàu.
 2. 2.Đinh Xuân Đức, Tổ 3, Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 16/84 dây hàu và 40/40 mảng tre.
 3. 3.Nguyễn Thế Đông, Tổ 5, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, đã tháo dỡ 55/90 mảng tre.

Đội kiểm tra tật tự đô thị và môi trường thành phố

Tổ chức tháo dỡ 43 dây của hộ ông Nguyễn Văn Toàn, tổ 6, khu tân lập 3, Cẩm thủy, Cẩm Phả

Như vậy tính đến ngày 23/3/2023 trên toàn thành phố có 77 hộ vi phạm, đã thực hiện tháo dỡ, di dời đối với 71/77 hộ vi phạm (trong đó: 34 hộ tháo dỡ 100% công trình, 37 hộ đã tháo dỡ, di dời một phần công trình, 06 hộ chưa thực hiện tháo dỡ).

Trong những ngày tới các lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép cố tình không chấp hành việc tháo dỡ, di dời các bè mảng, dây hầu theo đúng cam kết.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3351
Đã truy cập: 9170086