Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại xã Cộng Hoà

28/03/2023 09:42

Chiều 27/3, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại xã Cộng Hoà.

 

Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại xã Cộng Hoà

Năm 2023, xã Cộng Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, UBND xã xây dựng nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 12/10/2022 của Đảng uỷ xã về Lãnh đạo công tác Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong sổ đăng ký NVQS lần đầu (17 tuổi), theo dõi biến động chuyển đi, chuyển về khi công dân đến xin giấy di chuyển NVQS. Tổ chức họp thống nhất xét duyệt cho 28/28 công dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia khám tuyển cấp thành phố. Số công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 13/28 công dân, đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu thành phố giao. Tổ chức gặp mặt gia đình, tặng quà và đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Tổng số tiền trao tặng các thanh niên lên đường nhập ngũ trung bình từ 2.500.000đ đến 3.000.000đ/thanh niên. Tổ chức đón 09 công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Quan tâm, hướng dẫn tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Lãnh đạo xã phát biểu tại buổi giám sát 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của xã Cộng Hoà. Đồng thời, đề nghị xã hoàn chỉnh một số nội dung trong báo cáo mà các thành viên trong đoàn giám sát đã đề cập. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để nâng cao nhận thức của công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự cũng như các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền trong công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chính quyền địa phương phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn và các địa phương khác để quản lý tốt di chuyển nghĩa vụ quân sự cũng như quản lý nhân khẩu trên địa bàn.

Đoàn giám sát nắm tình hình tại gia đình thanh niên nhập ngũ Dương Công Hiếu, Thôn Khe, xã Cộng Hoà

Đoàn giám sát nắm tình hình tại gia đình thanh niên xuất ngũ Triệu Quang Trung , Thôn Khe, xã Cộng Hoà

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội tại gia đình các thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ trên địa bàn. Qua nắm tình hình, công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội được chính quyền, đoàn thể xã quan tâm, triển khai thực hiện tốt.