Triển khai kế hoạch hoạt động Chuyển đổi số năm 2023

08/04/2023 18:23

Chiều 8/4, UBND Thành phố Cẩm Phả tổ chức Hội nghị để rà soát, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND Thành phố về hoạt động Chuyển đổi số năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị UBND Thành phố triển khai Kế hoạch  100/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Thành phố về hoạt động Chuyển đổi số Thành phố Cẩm Phả năm 2023; Công an Thành phố trình bày Kế hoạch  67.1/ KH-UBND ngày 3/3/2023 của UBND Thành phố về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả năm 2023.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình bày kế hoạch 100/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Thành phố về hoạt động Chuyển đổi số Thành phố Cẩm Phả năm 2023

Công an Thành phố trình bày Kế hoạch  67.1/ KH-UBND ngày 3/3/2023 của UBND Thành phố về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

 Các mục tiêu thực hiện phấn đấu trong công tác chuyển đổi số của Thành phố năm 2023 gồm 38 mục tiêu cụ thể: Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm: dữ liệu số, nhận thức số, nhân lực số, thành phố thông minh; Nhóm chỉ số hành động gồm: Phát triển Chính quyền số, phát triển Kinh tế số, phát triển Xã hội số. 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022; Một số mục tiêu phấn đấu, công tác tổ chức, kinh phí thực hiện và phân công nhiệm vụ  thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND Thành phố và 19 nhiệm vụ để công tác chuyển đổi số của Thành phố trong năm 2023 được đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Văn Kính yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, phường, xã khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyển đổi số theo lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể: Các phòng, ban, phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương mình xong trước 15/4 gửi về Phòng Văn hóa Thông tin tổng hợp. Hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa Thông tin trước ngày 17. Các đơn vị, phường, xã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số do đồng chí Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Vă hóa - Xã hội làm Phó Ban, thành lập tổ giúp việc Chuyển đổi số do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Vă hóa - Xã hội phụ trách. Các phường, xã thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với Công an trong việc triển khai thực hiện thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả năm 2023; Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1318
Đã truy cập: 9155022