Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

13/06/2023 17:18

Sáng 13/6, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung công việc. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp. Dự  họp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố trình bày báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ: công nghiệp và xây dựng tăng 5,7%; nông - lâm - thủy sản tăng 30,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,2%. Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 6.247.567 triệu đồng, bằng 48,64% kế hoạch Tỉnh, 48,25% kế hoạch Thành phố; công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường được tăng cường. Duy trì hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng và trước hạn; công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo giải quyết, từng bước tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những nút thắt góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao được tiếp tục quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết; nhiều ý kiến, kiến nghị tồn đọng được giải quyết dứt điểm...

Đồng chí Trần Hoàng Hải, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận cuộc họp

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu: các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu các mảng, phần việc nghiên cứu, bổ sung các số liệu chi tiết, cụ thể và chịu trách nhiệm đối với số liệu cung cấp; giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp cùng UBND Thành phố rà soát các vị trí việc làm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Đối với nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Chủ động ứng phó hiệu quả, giữ vững thành quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thực hiện chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu - chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, đô thị, gắn với bảo vệ môi trường, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thanh tra, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp 

Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả công tác kiểm kê rừng trên địa bàn Thành phố; Báo cáo kết quả và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh và các chỉ đạo khác về tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 19/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác…

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4191
Đã truy cập: 9702837