Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng toàn Tỉnh 6 tháng cuối năm 2023

27/06/2023 16:14

Ngày 27/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu TP Cẩm Phả có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Điểm cầu TP Cẩm Phả

6 tháng đầu năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó đã tham mưu nhiều nội dung có tính chiến lược như: Các kế hoạch, giải pháp dài hạn về công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; cụ thể hóa Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng thời quan tâm tham mưu sắp xếp, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát triển đảng viên gắn với xây dựng lớp đảng viên mới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh. Mặt khác, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phối hợp nghiệp vụ, quy trình thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đi sâu vào các giải pháp tháo gỡ tồn tại, hạn chế trong các công tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị ngành Tổ chức các cấp trong Tỉnh tiếp tục tham mưu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Mặt khác, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và thực hiện hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề…

Bảo Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4583
Đã truy cập: 9631830