Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/06/2023 17:20

I/- Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Chương trình kỳ họp

4.  Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Tờ trình của UBND Thành phố:

(1) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 1);

(2) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp Thành phố.

 2. Báo cáo thẩm tra: 

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 1);

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021-2025.

3. Nghị quyết ban hành:

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp Thành phố;

(2) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 1).


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4384
Đã truy cập: 9703030