Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2, năm 2023

04/07/2023 16:30

  Ngày 4/7/2023 Trung tâm Chính trị thành phố Cẩm Phả  tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2, năm 2023. 

Đồng chí Lê Viết Ven - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu bế giảng lớp học

Trong thời gian 09 ngày từ 26/6 đến 04/7, 47 học viên được truyền đạt những nội dung chủ yếu 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 02 chuyên đề bổ trợ khác, gồm: Thông tin về tình hình địa phương và truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm của giai cấp công nhân vùng Mỏ”. 

 Các học viên được trao Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó, có 15 học viên đạt loại giỏi, chiếm 31,9%; 32 học viên đạt loại khóa, chiếm 68,09%.

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Duy Tâm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1295
Đã truy cập: 9708071