BCĐ cải cách tư pháp Thành phố giai đoạn 2021 – 2026 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

10/07/2023 08:11

Sáng ngày 07/7, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố giai đoạn 2021 – 2026 họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Anh Tú – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố - Trưởng BCĐ cải cách tư pháp Thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố - Trưởng BCĐ cải cách tư pháp Thành phố chủ trì cuộc họp

6 tháng đầu năm 2023, BCĐ cải cách tư pháp Thành phố đã tham mưu cho Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận số 84 – KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương, Tỉnh về công tác cải cách tư pháp do đó công tác cải cách tư pháp của Thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Các thành viên BCĐ, đặc biệt là các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chất lượng hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao, tỷ lệ giải quyết các loại án đạt cao, đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; việc xác định số hoá hồ sơ và đưa vụ án ra xét xử đạt cao. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc trong các cơ quan tư pháp được quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động cải cách hành chính tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy báo cáo tại cuộc họp

Lãnh đạo TAND thành phố phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Công an TP phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ cải cách tư pháp Thành phố đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố - Trưởng BCĐ cải cách tư pháp Thành phố kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng BCĐ cải cách tư pháp Thành phố ghi nhận những kết quả hoạt động của thành viên BCĐ góp phần quan trọng trong công tác cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố. Đồng chí cũng lưu ý báo cáo cần phải thống nhất về số liệu và nêu được những điểm mới trong công tác cải cách tư pháp. BCĐ cũng cần lựa chọn chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xây dựng cẩm nang hướng dẫn quy trình lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thành viên BCĐ tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ có nhiều giải pháp cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố.

Thùy Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3936
Đã truy cập: 9631183