Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/09/2023 16:20

I/-Thông báo về kỳ họp

1. Giấy triệu tập kỳ họp

2. Giấy mời dự kỳ họp

3. Chương trình kỳ họp

4.  Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17(kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

II/- Các tài liệu trình kỳ họp

1. Nghị quyết:

(1) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố về giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2016-2021;

(2) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(3) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên UBND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(4) Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Cẩm Phả.

2. Tờ trình, báo cáo của UBND Thành phố:

(1) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

(Biểu kèm theo Tờ trình 250: Biểu 1; Biểu 2);

(2) Tờ trình về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Trích ngang kèm theo)

(3) Báo cáo về việc điều chỉnh nội dung phân bổ cho dự án: Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 02) và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Thành phố.

(Biểu chi tiết kèm theo)

3. Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố:

(1) Tờ trình về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố về giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2016-2021.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4780
Đã truy cập: 9703426