Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai kết luận số 57-KL/TW của Bộ chính trị

11/10/2023 19:49

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thành phố Cẩm Phả có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã trên địa bàn Thành phố.  

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; nghe lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai hướng dẫn cốt lõi Kết luận 57; thông qua dự thảo Đề cương chương trình hành động của Chính phủ, các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Cẩm Phả

Theo tinh thần của Kết luận 57 thì công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu của Kết luận cũng được xác định: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045…

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố Cẩm Phả

Đồng chí Trương Thành Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố phát biểu khai mạc tại điểm cầu Thành phố Cẩm Phả

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh tới các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương tám khoá XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan bám sát nội dung trong Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11.8.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực ở cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4447
Đã truy cập: 10375562