UBND Thành phố họp đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023

28/11/2023 20:48

Chiều 28/11, UBND Thành phố họp đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ đánh giá mức độ chuyển đổi số đã báo cáo, làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ trong triển khai thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số. Đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số đạt hiệu quả cao.

Thành viên Tổ đánh giá mức độ chuyển đổi số phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc đánh giá mức độ chuyển đổi số trên cơ sở kiến thức được tập huấn, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, kế hoạch về chuyển đổi số của Tỉnh, Thành phố đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện báo cáo, đánh giá mức độ chuyển đổi số cần cung cấp đầy đủ, chính xác các minh chứng liên quan và chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện.

Theo Bộ chỉ số đo lường hoạt động chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (QN-DTI), các chỉ số đo lường hoạt động chuyển đổi số cấp huyện bao gồm 08 nội dung: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phương Thảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 10762364