UBND Thành phố Cẩm Phả họp kiểm điểm tiến độ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường

01/12/2023 22:42

 

Ngày 01/12, đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành  phố đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến tiến độ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Dự họp có lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch và lãnh đạo các đơn vị, phường xã trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành  phố chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo trình bày tại cuộc họp kết quả thực hiện (lũy kế đến nay) đã di dời 420/435 cơ sở  bằng 96,55%. Đến nay còn 15 cơ sở chưa thực hiện bằng 3,45%, tập trung ở các phường: Cẩm Thạch (02 cơ sở); Cẩm Thành (01 cơ sở); Cẩm Bình (03 cơ sở); Cẩm Đông (04 cơ sở); Cẩm Sơn (02 cơ sở); Cẩm Phú (02 cơ sở); Cửa Ông (01 cơ sở).

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, phân tích chi tiết từng trường hợp, để đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án giải quyết đối với từng cơ sở cụ thể.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Ngọc Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh: Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư là cần thiết, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư cũng như hướng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, các phường, xã tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch vào Cụm công nghiệp theo đúng tiến độ đề ra xong trong tháng 12/2023; Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với các cơ sở không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Thiết lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác cưỡng chế đối với các cơ sở không thực hiện cam kết di dời theo đúng tiến độ; chủ động nắm bắt tình hình, nhu cầu, khó khăn vướng mắc của các cơ sở, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, tháo gỡ, tránh trường hợp cơ sở đã di dời ra cụm xong lại quay lại hoạt động trong khu dân cư; Rà soát, yêu cầu các cơ sở chủ động tháo dỡ biển quảng cáo sau khi đã chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch trong khu dân cư. Tiến hành thu hồi giấy phép đối với ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, làm cơ sở để thanh lý hợp đồng mua, bán điện đối với những cơ sở sử dụng điện ba pha để sản xuất.

Tại cuộc họp, UBND Thành phố cũng nghe và cho ý kiến tiến độ chuyển đổi phao xốp và đăng ký, đăng kiểm đối với các tàu trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; Kết quả triển khai lấy mẫu đánh giá đối với nước sử dụng của hộ dân khu vực thành thị và nông thôn.

 

 

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4477
Đã truy cập: 10375592