Cải cách hành chính là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

05/01/2023 15:23

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự đồng thuận, thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác cải cách hành chính của Quảng Ninh tiếp tục đạt những thành tựu đáng mừng. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giữ vị trí Quán quân 5 năm liên tiếp (2016 - 2021); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ nhất toàn quốc 3 năm liên tiếp (2019 - 2021), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 đứng thứ 2 cả nước. Phối hợp với VCCI tổ chức kỳ họp III - Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC); tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2022 trong khuôn khổ sự kiện ABAC vào ngày 26/7/2022.

Hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Hành chính công các cấp tiếp tục được chú trọng, nâng cao; đến nay, đã cung cấp được 1.712/1.832 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó có 1.387 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 75%, tương ứng với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện; tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ 70%; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 1.222 thủ tục, đạt tỷ lệ 75%.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong năm 2022, các đơn vị đã rà soát, đơn giản hóa TTHC, chủ yếu tập trung rút ngắn thời gian giải quyết TTHC khi trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Điển hình là Sở Xây dựng cắt giảm thời gian của 17/17 TTHC với tổng thời gian cắt giảm là từ 33-66% so với thời gian giải quyết TTHC theo quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC của 47/66 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; 29/36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 4/5 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (thời gian giải quyết TTHC giảm từ 20% đến 50% so với quy định); Sở Công Thương cắt giảm thời gian của 129/129 TTHC (Tổng thời gian giải quyết của 129 TTHC là 1.916 ngày theo quy định, xuống còn 849 ngày, cắt giảm 1.067 ngày (bằng 55,69% thời gian giải quyết TTHC theo quy định); Ban Quản lý Khu kinh tế đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC của 46/47 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban (thời gian giải quyết TTHC giảm từ 20% đến 40% so với quy định).

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh; xây dựng nền hành chính tỉnh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo động lực, sự đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh. Tỉnh xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để cải cách hành chính là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. Đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3923
Đã truy cập: 10747537