Giới thiệu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 14:00

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ :  233 - Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại /Fax: 0333.727.343


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 Ngày sinh : 31/01/1975 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0947.163.899 

-Email: nguyenthuhuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 


2) Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Lý

 

- Ngày sinh : 23/05/1977 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.717.397
- Điện thoại di động : 0934.367.858
- Email: nguyenthily.cp@quangninh.gov.vn

 

 

4) Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh


 

- Ngày sinh : 18/7/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0919.790.488
- Email: buithiminh.cp@quangninh.gov.vn

5) Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thu Phượng

 

- Ngày sinh : 03/5/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0914.063.755
- Email: nguyenthithuphuong.cp@quangninh.gov.vn

6) Chuyên viên:  Nguyễn Thu Huệ

 

- Ngày sinh : 19/10/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0902.577.735
- Email: nguyenthuhue.cp@quangninh.gov.vn

7) Chuyên viên: Vũ Thị Hoàng Hạnh

 

- Ngày sinh : 02/08/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912.458.848
- Email: vuthihoanghanh.cp@quangninh.gov.vn

8) Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

- Ngày sinh : 05/02/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0936.668.587
- Email: nguyenthingocmai.cp@quangninh.gov.vn

 

9) Chuyên viên: Bùi Thị Tuyết Nhung

 

- Ngày sinh : 07/07/1994
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh doanh thương mại
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0386.216.998
- Email:  Buithituyetnhung@quangninh.gov.vn

 

10) Chuyên viên: ông Nguyễn Văn Đằng

 

- Ngày sinh : 22/10/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học ngành Xây dựng dân dụng và CN
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: nguyenvandang.cp@quangninh.gov.vn

 

11) Chuyên viên:  Hà Thị Lan

 

- Ngày sinh : 26/9/1972
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản trị DN
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: hathilan.cp@quangninh.gov.vn

 

12) Chuyên viên: ông Nguyễn Tiến Duy

 

- Ngày sinh : 23/10/1991
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: nguyentienduy.cp@quangninh.gov.vn

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4758
Đã truy cập: 4843800