Giới thiệu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 14:00

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ :  233 - Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại /Fax: 0333.727.343


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: Ông Bùi Vũ Tùng

 

- Ngày sinh : 21/01/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 02033.862.307
- Điện thoại di động : 0983.896.869
- Email: buivutung.cp@quangninh.gov.vn

 

 

2) Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Hải Yến

 

- Ngày sinh : 10/05/1979 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế,
                                       Đại học Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Số điện thoại: 0965.855.388
- Email: nguyenhaiyen.cp@quangninh.gov.vn

 

 

4) Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh


 

- Ngày sinh : 18/7/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0919.790.488
- Email: buithiminh.cp@quangninh.gov.vn

5) Chuyên viên: 

 

6) Chuyên viên:  Nguyễn Thu Huệ

 

- Ngày sinh : 19/10/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0902.577.735
- Email: nguyenthuhue.cp@quangninh.gov.vn

7) Chuyên viên: Vũ Thị Hoàng Hạnh

 

- Ngày sinh : 02/08/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912.458.848
- Email: vuthihoanghanh.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên: bà Lê Thị Thùy Linh

 


- Ngày sinh : 20/9/1998
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động : 0354984545
- Email: lethithuylinh5@quangninh.gov.vn

 

10) Chuyên viên: ông Nguyễn Văn Đằng

 

- Ngày sinh : 22/10/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học ngành Xây dựng dân dụng và CN
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: nguyenvandang.cp@quangninh.gov.vn

 

11) Chuyên viên: 

 

 

 

12) Chuyên viên: ông Nguyễn Tiến Duy

 

- Ngày sinh : 23/10/1991
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: nguyentienduy.cp@quangninh.gov.vn

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3483
Đã truy cập: 6960273