Giới thiệu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 11:00

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 3 - Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả

Điện thoại : 0333.862.283

Fax :

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông Nguyễn Thạch Long

- Ngày sinh : 28/8/19777
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : 
Thạc sỹ quản lý đất đai, cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp. 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0988.923459

2, Phó Trưởng phòng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: ông Nguyễn Mạnh Cường. 

 

- Ngày sinh :
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư QL đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 

- Email: @quangninh.gov.vn

 3) Phó Trưởng phòng: ông Phạm Đức Nhân

 

- Ngày sinh : 30/03/1969 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Quản lý đất đai,
                                      Kỹ sư Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.717.150
- Điện thoại di động : 0912.175.043

- Email: phamducnhan.cp@quangninh.gov.vn

 


4) Chuyên viên: ông Trần Xuân Chiến


 

- Ngày sinh : 09/10/1973 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.024.992

- Email: tranxuanchien.cp@quangninh.gov.vn

 

5) Chuyên viên:  Nguyễn Thị Nhung


 

- Ngày sinh : 09/09/1983 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0936.011.920

- Email: nguyennhung.cp@quangninh.gov.vn

 

 

6) Chuyên viên:  Nguyễn Thị Lương


 

- Ngày sinh : 20/02/1978 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.982.118

- Email: nguyenthiluong.cp@quangninh.gov.vn

 

7) Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thanh Thảo


 

- Ngày sinh : 13/6/1984 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0988.355.226

- Email: nguyenthithanhthao.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên: ông Nguyễn Thành Long


 

- Ngày sinh : 13/12/1973
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0912.036.070

- Email: nguyenthanhlong.cp@quangninh.gov.vn

 

9) Chuyên viên:  Nguyễn Lan Anh

 

- Ngày sinh : 08/11/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khoa học môi trường
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0989.366.456

- Email: nguyenlananh.cp@quangninh.gov.vn

 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5195
Đã truy cập: 4844237