Giới thiệu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 10:30

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ :
Tầng 3 - Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả

Điện thoại : 0333.717.150


Fax :

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông VŨ NGỌC ÁNH

 

 - Trình độ chuyên môn:  Luật cử nhân

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0903.494.569

- Email: vungocanh.cp@quangninh.gov.vn

 

2) Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn San 

- Ngày sinh : 13/05/1964 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.862.255
- Điện thoại di động : 0904.532.626 

- Email: nguyensanmttq@gmail.com

  

3) Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Kim Hiên

  • - Ngày sinh : 21/5/1980
  • - Dân tộc : Kinh
  • - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sư phạm Tâm lý
  • - Trình độ lý luận chính trị : Đang học cao cấp
  • - Điện thoại văn phòng :
  • - Điện thoại di động : 0366116198
  • - Email: nguyenthikimhien@quangninh.gov.vn

4) Chuyên viên: ông Hà Văn Dũng

 

 

- Ngày sinh : 17/11/1980 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Quản trị Kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0972.689.138

- Email: havandung.cp@quangninh.gov.vn

 

5) Chuyên viên : ông Hoàng Thái Hà

 

 

- Ngày sinh : 21/02/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Quản trị Nhân lực
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0977.766.386

- Email: hoangthaiha.cp@quangninh.gov.vn

 

6) Chuyên viên :  Nguyễn Hồng Nhung

 

 

- Ngày sinh : 12/02/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán; Thạc sỹ Chính sách công
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0329188087

- Email: nguyenhongnhung.campha@gmail.com

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1721
Đã truy cập: 9155425