Giới thiệu Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 09:00

PHÒNG Y TẾ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tổ 53 - phường Cẩm Thành - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại /Fax :
0333.727.398

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng :  

 

- Ngày sinh :
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ đa khoa
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.727.398
- Điện thoại di động :

- Email: .cp@quangninh.gov.vn

 

2) Phó Trưởng phòng : ông Lê Đức Khanh

 

- Ngày sinh : 13/5/1974 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ đa khoa
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động :
0932.661.999
- Email: leduckhanh.cp@quangninh.gov.vn


3) Nhân viên : ông Vũ Văn Chỉnh


 

- Ngày sinh : 08/12/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Dược sỹ đại học
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: vuvanchinh.cp@quangninh.gov.vn

Phụ trách quản lý lĩnh vực Dược


4) Nhân viên : Nguyễn Thị Thủy


 

- Ngày sinh : 25/11/1979
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ đa khoa
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: 

Phụ trách quản lý lĩnh vực Y tế

 

4) Nhân viên : bà Quách Thị Hà Giang


 

- Ngày sinh : 01/10/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ đa khoa
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: 

Phụ trách quản lý lĩnh vực ATTP

 

5) Nhân viên : ông Phạm Hồng Tuấn


 

- Ngày sinh : 28/10/1989
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư CNTT
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 
- Email: 

Phụ trách quản lý lĩnh vực CNTT

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5199
Đã truy cập: 4844241