Giới thiệu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả

08/07/2014 08:30

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

  

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động VKSND thành phố Cẩm Phả


Tên cơ quan : Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ :
372A - Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại : 0333.862.297


Fax : 0333.719.030

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả là một trong số 7 Viện kiểm sát cấp huyện được thành lập cùng với Viện kiểm sát khu Hồng Quảng ngày 26/7/1960. Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát tối cao, UBND thành phố, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối. Năm 2008, được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

2- CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả có 29 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 13 đồng chí; Kiểm tra viên: 04 đồng chí; Chuyên viên: 06 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 05 đồng chí). Ban Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng.

 

1) Viện trưởng : ông Vũ Trọng Lĩnh

 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : 
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động : 
- Email: vutronglinh@quangninh.gov.vn

 

2) Phó Viện trưởng : ông Nguyễn Văn Thạnh


 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : 
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :
- Email: 

 

3) Phó Viện trưởng : ông Đặng Huy Cường


 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc :
- Trình độ chuyên môn : 
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :
- Email: 

 

3) Phó Viện trưởng :  Đinh Thị Bích Hằng


 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc : 
- Trình độ chuyên môn : 
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :
- Email: 

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Viện kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật./.

http://www.vksquangninh.gov.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3544
Đã truy cập: 6960334