Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp thành phố

08/07/2014 15:30

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

 

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ :  Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại:02033. 862.284


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY :

1) Quyền Giám đốc : Nguyễn Thị Soi

 

- Ngày sinh : 30/06/1966
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động : 0984.836.031
- Email: nguyenthisoicp@gmail.com

 

2) Phó Giám đốc :  Bùi Thị Viễn


 

- Ngày sinh : 22/09/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư trồng trọt
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0916.022.986
- Email: vien86@gmail.com

 

2) Phó Giám đốc :  Nguyễn Thị Ngọc


 

- Ngày sinh : 05/12/1977
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Thú y
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0934.266.942
- Email: nguyenthingoc.cp@quangninh.gov.vn

 4) Viên chức: Ông Bùi Văn Vương

- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Bác sỹ Thú y
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0901.529.970

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:


a) Chức năng:


Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Cẩm Phả là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Cẩm Phả có chức năng tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ công tác quản lý nhà nước, dịch vụ về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông - khuyến ngư ở địa phương.


b) Nhiệm vụ:


- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Tham mưu cho UBND Thành phố hướng dẫn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai đối với động vật, thủy sản, cây trồng tại địa phương.

- Quản lý việc kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, cây trồng tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Kiểm tra các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn do UBND Thành phố quản lý, cấp phép.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về khuyến nông, cây trồng, vật nuôi theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình khuyến nông trên địa bàn trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

- Tổ chức và tham gia tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, đào tạo nghề nông nghiệp, các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông./.

 

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Cẩm Phả


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5060
Đã truy cập: 4844102