Giới thiệu Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả

08/07/2014 16:00

 1- THÔNG TIN CHUNG: 


Tên cơ quan : Hạt kiểm lâm thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : 370,  Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại /0203.3861232

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY :

 1) Hạt trưởng: ông Nguyễn Hồng Thái

 • - Ngày sinh : 02/5/1975
     - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

     - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
     - Quản lý nhà nước:  Chuyên viên chính
 •    - Điện thoại di động : 0913.066339
 •    - Email: nguyenhongthai89@gmail.com

2) Phó Hạt trưởng : ông Hồ Sỹ An

 •     - Ngày sinh : 25/12/1969
      - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Lâm sinh
      - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Lý luận chính trị
 •     - Điện thoại di động: 0912.092054
      - Email: hosyan1969@gmail.com

3) Phó Hạt trưởng : ông Nguyễn Đức Tuấn

 •     - Ngày sinh : 21/11/1977
 •     - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp
      - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp LLCT-HC
 •     - Điện thoại di động : 0975.107868
      - Email: ductuan2073@gmail.com

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Là đơn vị hành chính trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hạt Kiểm lâm thành phố có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hạt Kiểm lâm thành phố có tư­ cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5065
Đã truy cập: 4844107