Giới thiệu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả

09/07/2014 08:00

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 4 - Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả

Điện thoại : 02033.861.044 - 0203
3.727.343

Fax : 02033.861.044

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Giám đốc : ông Bùi Đình Dậu

 

 

- Ngày sinh : 16/02/1981 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Lâm nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0904.353.679

  

2) Phó Giám đốc : ông Phạm Hùng Cự

 

 

- Ngày sinh : 16/12/1961 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0913.370.407

  

3) Phó Giám đốc : ông Trần Xuân Trường

 

- Ngày sinh : 06/8/1971
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0932.266.568
- Email: tranxuantruong180671@gmail.com

 

4) Phó Giám đốc : ông Nguyễn Văn Hòa

 

- Ngày sinh : 10/01/1977

- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0936.192.566 
- Email: nguyenvanhoa.cp@quangninh.gov.vn

 

 

5) Phó Giám đốc : ông Nguyễn Văn Kỵ

 

- Ngày sinh : 25/03/1962 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0915.049.108

- Email: nguyenvanky.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5204
Đã truy cập: 4844246