Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cẩm Phả

05/12/2019 11:30

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

A- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tổ 55 - khu Hải Sơn 1 - phường Cẩm Đông - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 020 33 727 099

Email : ttgdnnvgdtx.cp@quangninh.gov.vn

  

 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Cẩm Phả là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp của Thành phố Cẩm Phả. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của UBND thành phố và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

I- BAN GIÁM ĐỐC

1) Giám đốc : Ông Phạm Văn Hải

- Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ Triết học,                                                              Cao đẳng sư phạm
 - Trình độ lý luận chính trị :  Cao cấp LLCT - HC
 - Điện thoại di động : 0936222768

 - Email : phamvanhaigdtxcpqn@gmail.com                                  phamvanhai.cp@quangninh.gov.vn

  2) Phó Giám đốc : Vũ Thị Vui

- Ngày sinh : 20/12/1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ khoa học cây trồng
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0915 684 512

- Email : vuthivui.cp@quangninh.gov.vn                                           vuittdncampha@gmail.com

 

Phó Giám đốc : Ông Trần Minh Hà

 Ngày sinh : 05/8/1982 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0836.916.678

- Email: tranminhha.cp@quangninh.gov.vn

II- CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

1) Tổ Hành chính - Tổng hợp

1.1- Tổ trưởng : Ông Đinh Thành Phương

        SDT: 0888351599

2) Tổ Giáo dục thường xuyên

2.1- Tổ trưởngBà Trần Thị Kim Dung

        SDT: 0984380880

2.2- Tổ phó Vũ Thị Thu Hoài

3) Tổ Giáo dục nghề nghiệp

3.1- Tổ trưởng Phạm Thùy Dung

         SĐT: 0988156886

3.2- Tổ phó Xuân Thị Thanh Loan

III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1/-  Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2/- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

3/- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4/- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5/- Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

6/- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7/- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8/- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9/- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10/- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11/- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12/- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13/- Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14/- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4030
Đã truy cập: 7881518