Giới thiệu Ban Quản lý chợ trung tâm Cẩm Phả

09/07/2014 15:00

BAN QUẢN LÝ
CHỢ TRUNG TÂM CẨM PHẢ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Ban Quản lý chợ trung tâm Cẩm Phả

Địa chỉ : Địa chỉ cơ quan: Số 41, đường Tô Hiệu, phường cẩm Trung, TP Cẩm Phả

Điện thoại /Fax : 
02033.862.318

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng ban: ông Hoàng Hồng Quân

 

- Ngày sinh : 12/01/1966 
- Dân tộc : Tày
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : cao cấp
- Điện thoại văn phòng :
- Điện thoại di động :  0913.347.637 
- Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn 

2) Phó Trưởng ban: ông Lê Chí Công

 • Ngày sinh : 25/02/1967
  - Dân tộc : Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
  - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
  - Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
  - Điện thoại di động : 0912.609.405
 • - Email: lechicong.cp@quangninh.gov.vn
3) Viên chức: Bà Nguyễn Thị Ý Thơ
 
 •  - Ngày sinh : 05/10/1975   
 • - Dân tộc : Kinh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 • - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
 • - Điện thoại di động : 0989.061.886
 • - Email: nguyenytho75@gmail.com

4) - Viên chức: Bà  Đỗ Thị Tâm 

 • - Ngày sinh : 11/5/1971
 • - Dân tộc : Kinh
 • - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
 • - Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
 • - Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
 • - Điện thoại di động : 0916.962.271
 • - Email:dothitam.cp71@gmail.com

5) Viên chức: Bà : Đào Thị Nga

 • - Ngày sinh : 01/10/1969
 • - Dân tộc : Kinh
 • - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
 • - Trình độ lý luận chính trị :
 • - Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
 • - Điện thoại di động : 0944.487219
 • - Email: daothinga.cp69@gmail.com
 
6) Viên Chức: Ông Nguyễn Hồng Quảng

 • - Ngày sinh : 14/7/1983
 • Dân tộc : Kinh
 • - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
 • - Trình độ lý luận chính trị : Sơ Cấp
 • - Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
 • - Điện thoại di động : 0977.504.509 
 • - Email: nguyenhongquang.cp83@gmail.com

 7) Viên chức: Bà Phạm Thị Hồng Cẩm

- Ngày sinh : 11/9/1981
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.862.318
- Điện thoại di động : 0386.769.888
- Email: phamhongcam1981@gmail.com

 

8) Viên Chức : Ông Nguyễn Đức Chung

 

- Ngày sinh : 09/04/1982

- Dân tộc : Kinh

 • Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ QLKT
 • - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng : 02033.862.318
 • - Điện thoại di động : 0904501333
 • - Email:

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định:
 2. a) Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.
 3. b) Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.
 4. c) Phê duyệt Nội quy chợ.
 5. d) Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.
 6. e) Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.
 7. Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ chức đấu thầu.
 8. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt.
 9. Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ.
 10. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.
 11. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.
 12. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.
 13. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.
 14. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban Quản lý chợ theo quy định của pháp luật.
 15. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

 

Ban Quản lý chợ trung tâm Cẩm Phả


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3548
Đã truy cập: 6960338