Giới thiệu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả

30/06/2014 15:00

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : 207 - Trần Phú - Cẩm Tây - Cẩm Phả - Quảng Ninh 

Điện thoại/Fax : 0333.968.262

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY :

 1)  Chủ tịch Hội :  Nguyễn Thị Thu Hương


 

 Ngày sinh : 31/01/1975 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0947.163.899 

-Email: nguyenthuhuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 

2) Phó Chủ tịch Hội  Đào Diệp Tâm

 

 
  • Ngày sinh : 10/10/1984
    - Dân tộc : Kinh
    - Trình độ chuyên môn : Đại học thương mại - chuyên ngành Quản trị kinh doanh
    - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
  • - SDT : 0982.874.038
    - Email: daodieptam@gmail.com

 

 

 

 

 

 

3)Ủy viên Ban Thường vụ - Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Linh


 

-Ngày sinh : 29/02/1988
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên - chuyên ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.269.383
- Email: linhn7379@gmail.com

 

 

4) Ban Thường vụ - Chuyên viên: Đ/c Hà Thị Minh Hải

 

- Ngày sinh: 12/01/1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Dân lập Đông Đô - chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0916.528.598

- Email: haminhhai81@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

3.1. Chức năng:


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.


3.2. Nhiệm vụ: Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

(1) Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

(2)
Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

(3) Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

(4) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

(
5) Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.


Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cẩm Phả đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh Hội và Thành uỷ Cẩm Phả giao cho, góp phần vào hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương./.

 

 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 408
Đã truy cập: 6984688