Công bố "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

31/03/2015 13:30

Ngày 9/3/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND v/v phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

UBND thành phố Cẩm Phả công bố công khai "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" bao gồm các hồ sơ, tài liệu sau:

(1) Quyết định phê duyệt quy hoạch và
Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư;

(2) Các bản đồ quy hoạch:


01. Bản đồ hành chính thành phố Cẩm Phả
 02. Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng
03. Bản đồ quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng chủ yếu
04. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch phân bố dân cư và đô thị
05. Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp và các công trình chủ yếu
06. Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian lãnh thổ
07. Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8997
Đã truy cập: 9162701