Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/07/2021 11: 07:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành...
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/06/2021 15: 27:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2021 17: 57:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/04/2021 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/04/2021 16: 28:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/03/2021 16: 42:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/03/2021 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2021 15: 43:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/12/2020 17: 05:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/12/2020 17: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1727
Đã truy cập: 3482976