Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/11/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2023 15: 14:00
Thông báo số 2388/TB-UBND ngày 15/11/2023 kết quả tiếp công dân ngày 15/11/2023 tại Trụ sở tiếp...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/11/2023 14: 10:00
Thông báo số 2271/TB-UBND ngày 01/11/2023 kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2023 tại Trụ sở tiếp...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/10/2023 14: 27:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBDN thành phố Uông Bí
04/10/2023 10: 35:00
Thông báo số 2041/TB-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBDN thành phố Uông Bí
18/09/2023 17: 16:00
Thông báo số 1933/TB-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/09/2023 17: 13:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/08/2023 17: 18:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2023 17: 27:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/07/2023 16: 56:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/7/2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/07/2023 15: 59:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2035
Đã truy cập: 6010749