Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2019 16: 50:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/07/2019 17: 07:00
Thông báo số 300/TB-UBND ngày 01/7/2019 kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở...
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND Thành phố
01/07/2019 14: 46:00
Thông báo số 300/TB-UBND ngày Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/06/2019 16: 41:00
Thông báo số 276/TB-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thành phố kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 6...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/06/2019 16: 45:00
Thông báo số 248/TB-UBND ngày 03/6/2019 về kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 6 năm 2019 tại trụ...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/05/2019 15: 30:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/05/2019 14: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/04/2019 17: 04:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố
01/04/2019 15: 30:00
Thông báo  số 155/TB-UBND ngày 01/4/2019 về kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2019 tại Trụ sở Tiếp...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/03/2019 16: 05:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2152
Đã truy cập: 6348807