Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/01/2018 14: 02:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/01/2018 19: 29:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/12/2017 15: 28:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/12/2017 21: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2017 20: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/11/2017 20: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/10/2017 18: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/10/2017 16: 30:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/09/2017 22: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Uông Bí
02/09/2017 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 526
Đã truy cập: 5831723