Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/12/2017 21: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2017 20: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/11/2017 20: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/10/2017 18: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/10/2017 16: 30:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/09/2017 22: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Uông Bí
02/09/2017 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/08/2017 06: 00:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/08/2017 09: 20:00
Xem tại đây
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
18/07/2017 07: 00:00
Xem tại đây
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1501
Đã truy cập: 6320115