Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 9 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/09/2014 11: 00:00
Ngày 03/9/2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 8 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2014 11: 00:00
Ngày 01/8/2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2014 14: 00:00
Ngày 15/7/2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 7 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/07/2014 11: 00:00
Ngày 02/7/2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân...
Kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 6 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/06/2014 11: 00:00
Ngày 02 tháng 6 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 5 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/05/2014 14: 00:00
Ngày 15 tháng 5 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 5 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/05/2014 11: 00:00
Ngày 05 tháng 5 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/04/2014 12: 00:00
Ngày 15 tháng 4 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 4 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/04/2014 11: 00:00
Ngày 01 tháng 4 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 3 năm 2014 tại Nơi tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/03/2014 11: 00:00
Ngày 03 tháng 3 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3949
Đã truy cập: 4611084