Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 4 tháng 5 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
04/05/2021 17: 36:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/04/2021 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/04/2021 16: 37:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/04/2021 16: 28:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/03/2021 16: 42:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/03/2021 15: 39:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/03/2021 16: 49:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/03/2021 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/01/2021 18: 53:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2021 15: 43:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1971
Đã truy cập: 3624285