Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/05/2022 16: 28:00
Thông báo số 318/TB-UBND ngày 16/5/2022 kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2022 18: 38:00
Thông báo số 214/TB-UBND ngày 04/5/2022 kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/4/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/04/2022 17: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/04/2022 20: 02:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/3/2022 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố
15/03/2022 16: 58:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/02/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/02/2022 17: 11:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố
15/12/2021 16: 09:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố
02/12/2021 16: 18:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1767
Đã truy cập: 5847079