Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/10/2022 17: 56:00
Thông báo số 652/TB-UBND ngày 03/10/2022 kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/09/2022 17: 31:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 05 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
05/09/2022 19: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/8/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/08/2022 18: 15:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/08/2022 16: 52:00
Thông báo số 511/TB-UBND ngày 01/8/2022 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/7/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2022 17: 51:00
Thông báo số 488/TB-UBND ngày 15/7/2022 kết quả tiếp công dân ngày 15/7/2022 tại Trụ sở tiếp công...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/07/2022 17: 25:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2022 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/05/2022 16: 28:00
Thông báo số 318/TB-UBND ngày 16/5/2022 kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 tại Trụ sở tiếp công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 6318935