Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
14/09/2020 11: 00:00
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/09/2020 17: 53:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/08/2020 15: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 3 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/08/2020 16: 37:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2020 18: 04:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/07/2020 17: 33:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2020 17: 12:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2020 19: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/05/2020 16: 38:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2020 18: 23:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 5578113