Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/10/2020 15: 10:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 10 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành...
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
14/09/2020 11: 00:00
Thông báo Kết quả Tiếp công dân ngày 15/9/2020 tại trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/09/2020 17: 53:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/08/2020 15: 06:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 3 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/08/2020 16: 37:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/07/2020 18: 04:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
01/07/2020 17: 33:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2020 17: 12:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2020 19: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1895
Đã truy cập: 6046595