Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báp kết quả tiếp công dân ngày 02/3/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/03/2020 16: 52:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/02/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
17/02/2020 17: 55:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/02/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
04/02/2020 16: 02:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2020 17: 02:00
Thông báo số 29/TB-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2020...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 1 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/01/2020 15: 22:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/12/2019 14: 30:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/12/2019 09: 50:00
Thông báo số 569/TB-UBND ngày 02/12/2019 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2019 18: 01:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/11/2019 17: 50:00
Thông báo số 516/TB-UBND ngày 01/11/2019 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/10/2019 08: 17:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2509
Đã truy cập: 5557095