Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/06/2020 17: 12:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/06/2020 19: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/05/2020 16: 38:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
04/05/2020 18: 23:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
16/03/2020 18: 05:00
Thông báp kết quả tiếp công dân ngày 02/3/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/03/2020 16: 52:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/02/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
17/02/2020 17: 55:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/02/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành thành phố
04/02/2020 16: 02:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
15/01/2020 17: 02:00
Thông báo số 29/TB-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố về kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2020...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 2 tháng 1 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/01/2020 15: 22:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2904
Đã truy cập: 6334938