Trang chủ Thông báo kết quả tiếp công dân
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/02/2019 17: 02:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/02/2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/02/2019 16: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
01/02/2019 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/01/2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/01/2019 16: 04:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2019 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
02/01/2019 11: 30:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/12/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
17/12/2018 13: 30:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/12/2018 15: 01:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/12/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
03/12/2018 15: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/11/2018 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí
15/11/2018 14: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố
01/11/2018 16: 00:00
Thông báo số 662/TB-UBND ngày 01/11/2018 về kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 tại Trụ sở tiếp...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 4802002