Trang chủ Lịch công tác của Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố
Lịch công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố tháng 4 năm 2019
05/04/2019 20: 05:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01 tháng 4: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)
01/04/2019 15: 15:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01 tháng 4: Từ ngày...
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND thành phố tháng 4 năm 2019
01/04/2019 12: 06:00
Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 04 năm 2019
29/03/2019 18: 13:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04 tháng 3: Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)
25/03/2019 15: 07:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04 tháng 3: Từ ngày...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 02 tháng 3: Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
11/03/2019 14: 55:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 02 tháng 3: Từ ngày...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01 tháng 3: Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
04/03/2019 14: 38:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01 tháng 3: Từ ngày...
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND thành phố tháng 3 năm 2019
01/03/2019 15: 00:00
Thông báo Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 3 năm 2019
28/02/2019 15: 13:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04: Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)
25/02/2019 15: 09:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04: Từ ngày 25/02/2019 đến...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 763
Đã truy cập: 6349940