Trang chủ Lịch công tác của Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
11/02/2019 14: 50:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 01: Từ ngày 11/02/2019 đến...
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND thành phố tháng 02 năm 2019
01/02/2019 16: 00:00
Thông báo Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 2 năm 2019
31/01/2019 13: 30:00
Thông báo số 1106-TB/TU ngày 31/01/2019 của Thành ủy Uông Bí về Lịch công tác của Ban Thường vụ và...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 05: Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/01/2019)
28/01/2019 15: 12:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 05: Từ ngày 28/01/2019 đến...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 28/01/2019)
21/01/2019 15: 01:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 04: Từ ngày 21/01/2019 đến...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 03: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 21/01/2019)
14/01/2019 14: 58:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 03: Từ ngày 14/01/2019 đến...
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 02: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)
07/01/2019 14: 42:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 02: Từ ngày 07/01/2019 đến...
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND thành phố tháng 01 năm 2019
02/01/2019 13: 30:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 1: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 06/01/2019)
01/01/2019 14: 31:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 1: Từ ngày 01/01/2019 đến...
Lịch trực Tết dương lịch năm 2019 của lãnh đạo UBND Thành phố Uông Bí
28/12/2018 18: 01:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 6349989