Trang chủ Lịch công tác của Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố
Thông báo Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 10 năm 2018
28/09/2018 11: 08:00
Lịch công tác của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố (từ ngày 17-9-2018 đến ngày 23-9-2018)
17/09/2018 06: 51:00
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND thành phố tháng 9 năm 2018
01/09/2018 20: 12:00
Thông báo Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 9 năm 2018
31/08/2018 19: 30:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 2: Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 15/4/2018)
21/08/2018 11: 12:00
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ (Tuần 3: Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)
21/08/2018 11: 10:00
Lịch công tác của đồng chí Chủ tịch, các Phó chủ tịch từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018
20/08/2018 07: 30:00
Lịch công tác của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố (từ ngày 13-8-2018 đến ngày 19-8-2018)
13/08/2018 07: 13:00
Lịch công tác của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố tuần 2 tháng 8/2018
05/08/2018 13: 45:00
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tháng 8 năm 2018
01/08/2018 13: 48:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1971
Đã truy cập: 6464421