Trang chủ Đấu giá quyền sử dụng Đất
Quyết định Về việc phê duyệt giá khởi điểm và bước giá để đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các ô đất thuộc quy hoạch khu dân cư đồi Hang Hùm, phường Quang Trung
19/11/2020 13: 31:00
Quyết định số 7696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí: V/v phê duyệt giá khởi điểm và...
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 49 ô đất thuộc một số Quy hoạch trên địa bàn phường Quang Trung, TP Uông Bí
04/09/2020 18: 04:00
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 ô đất thuộc một số Quy hoạch trên địa bàn các phường: Quang Trung, Phương Đông, Vàng Danh, Trưng Vương, TP Uông Bí
04/09/2020 18: 01:00
Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, bước giá để đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các ô đất thuộc một số quy hoạch cấp đất dân cư trên địa bàn phường Vàng Danh
20/08/2020 09: 00:00
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: 34 ô đất thuộc khu 10, phường Quang Trung, TP Uông Bí
08/07/2020 16: 07:00
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: 61 ô đất thuộc các phường Trưng Vương, Quang Trung, Vàng Danh, Bắc Sơn, TP Uông Bí
06/07/2020 16: 07:00
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 35 ô đất tại Thành phố Uông Bí
19/06/2020 16: 05:00
Quyết định Về việc phê duyệt bước giá để đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với 13 ô đất thuộc quy hoạch nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương; khu quy hoạch cấp dân cư khu 1, phường Trưng Vương và quy hoạch khu dân cư tự xây xen cư khu 10, phường Quang Trung
15/06/2020 15: 36:00
Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí: Về việc phê duyệt...
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Quy hoạch khu dân cư tự xây xen cư khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí
11/06/2020 18: 58:00
Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh: về việc phê duyệt giá đất cụ...
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Quy hoạch cấp đất dân cư khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí
11/06/2020 12: 12:00
Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh: về việc phê duyệt giá đất cụ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 2835062