Trang chủ Ứng dụng Công nghệ thông tin
Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh có phiên bản sử dụng trên thiết bị di động (Hệ điểu hành IOS và Android)
08/08/2018 10: 09:00
Xem chi tiết cài đặt bên dưới:
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp Sở, ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018
17/07/2018 08: 30:00
Quyết định 2599/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp Sở, ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018
11/07/2018 08: 22:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Báo cáo văn bản đến
17/05/2018 15: 11:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Báo cáo văn bản đi
17/05/2018 15: 09:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Chuyển bổ sung văn bản đến
17/05/2018 14: 26:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Chuyển văn bản đến
17/05/2018 13: 10:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Phát hành văn bản bổ sung
17/05/2018 12: 19:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Tạo hồ sơ công việc
17/05/2018 12: 05:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử - Thu hồi văn bản đến
17/05/2018 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1761
Đã truy cập: 5002140