Trang chủ Tình hình thực hiện Dự toán NSĐP trong năm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2022
08/07/2022 16: 51:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm năm 2021
08/07/2021 14: 42:00
Quyết định về việc công bố điều chỉnh kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2021 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
14/06/2021 14: 33:00
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2021 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
06/05/2021 10: 14:00
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2021 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
14/04/2021 10: 10:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2021 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
08/04/2021 10: 05:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
10/02/2021 15: 18:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quí IV năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
02/02/2021 15: 10:00
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
12/01/2021 15: 27:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2021 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
07/01/2021 15: 54:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 4758686