Trang chủ Tình hình thực hiện Dự toán NSĐP trong năm
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
27/11/2020 14: 43:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
12/10/2020 17: 15:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
12/10/2020 17: 00:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm năm 2020
06/10/2020 15: 07:00
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
01/10/2020 14: 42:00
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
03/09/2020 14: 38:00
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí
30/07/2020 14: 34:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
10/07/2020 16: 57:00
Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020 - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố
10/07/2020 15: 55:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm năm 2020
07/07/2020 14: 43:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 932
Đã truy cập: 5834182