Trang chủ Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
15/08/2019 14: 15:00
Công bố công khai quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác của phường năm 2018 - UBND phường Phương Đông
12/08/2019 18: 11:00
Công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB phường Phương Nam năm 2018
06/08/2019 10: 48:00
Thông báo Về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách xã Điền Công năm 2018
05/08/2019 11: 05:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 - Phường Yên Thanh
03/08/2019 06: 02:00
Công bố công khai số liệu quyết toán thu , chi ngân sách năm 2018 - UBND phường Bắc Sơn
02/08/2019 16: 50:00
Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2018 - Phường Vàng Danh
31/07/2019 14: 01:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 - Phường Bắc Sơn
20/08/2018 14: 37:00
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017 của UBND phường Quang Trung
16/08/2018 18: 24:00
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND phường Trưng Vương
16/08/2018 16: 49:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 904
Đã truy cập: 1965780