Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định v/v Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2021 (phường Yên Thanh)
12/01/2022 14: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 9 tháng đầu năm 2021
12/10/2021 15: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2021 15: 20:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 6 tháng đầu năm 2021
06/07/2021 11: 44:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
13/04/2021 13: 49:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2021
08/04/2021 13: 08:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 12 tháng năm 2020
14/01/2021 13: 53:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Yên Thanh
14/10/2020 11: 11:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
09/10/2020 16: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 của phường Phương Nam
06/10/2020 19: 58:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8054
Đã truy cập: 4022013