Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của UBND phường Trưng Vương
03/10/2023 12: 23:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của UBND phường Trưng Vương
05/07/2023 11: 19:00
Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2023 của phường Trưng Vương
11/04/2023 14: 58:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của phường Trưng Vương
17/01/2023 15: 41:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh quý 3 năm 2022
14/10/2022 15: 16:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của phường Trưng Vương
03/10/2022 18: 05:00
Công khai thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 9 tháng năm 2022
03/10/2022 14: 38:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2022 - Phường Trưng Vương
03/10/2022 11: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 6 tháng đầu năm 2022
14/07/2022 10: 02:00
Công khai thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 6 tháng năm 2022
01/07/2022 12: 42:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2108
Đã truy cập: 6736705