Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2019
09/07/2019 10: 04:00
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
02/07/2019 15: 52:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông quý I năm 2019
15/04/2019 19: 20:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2019 của UBND phường Thanh Sơn
12/04/2019 12: 59:00
Thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của UBND phường Yên Thanh
10/04/2019 19: 40:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/04/2019 17: 47:00
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
04/04/2019 10: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2018 - phường Phương Đông
11/02/2019 18: 36:00
Thông báo  về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh  9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 14: 01:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 9 tháng đầu năm 2018 - phường Bắc Sơn
05/10/2018 14: 12:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5634
Đã truy cập: 1302913